Organic Pulses

Showing all 7 results

 • Channa Dal கடலை பருப்பு

  (250 gms - 32.00)

  Bengal Gram (Channa Dhal)

  Qty
 • Green Gram பச்சை பயறு

  (250 gms - 48.00)

  Green Gram – 250 Grams

  Qty
 • Moong Dal பாசி பயறு

  (250 gms - 50.00)

  Moong Dhal – 250 Grams

  Qty
 • Red Rajma ராஜ்மா

  (250 gms - 49.00)

  Rajma Jammu –

  Qty
 • Thoor Dhal துவரம் பருப்பு

  (1 kgs - 195.00)

  Red Gram (Thoor Dhal) – 1 kg

  Qty
 • Urad Dhal (Black) – கருப்பு உளுந்து

  (250 gms - 50.00)

  Urad Dhal (Whole) – 100gms

  Qty
 • Urad Dhal (Whole) முழு உளுந்து

  (500 gms - 108.00)

  Urad Dhal (Whole)

  Qty